Chemco (Asia)

Our Hong Kong Office Location

Unit 12,2/F,Kin Fat Industries Centre 13, Kin Fat Street,Tuen Mun N.T.,Hong Kong       

Our Factory Location
No.32 Wang Zhong Ming Road,CHEMCO Building, Miao Bian Wang Industrial Zone, Shipai, Dongguan City, Guangdong Province       

                    
View Larger Map